Corona informatie

01-10-2020

Maatregelen vanaf dinsdag 29 september

Denk aan de registratie als je op het terrein aan komt: Registratieformulier

Gezien de nieuwe maatregelen afgekondigd op maandag 28 september zullen met ingang van dinsdag 29 september 2020 de volgende regels van kracht zijn voor minimaal 3 weken:

 • Kantine zal dicht zijn op zowel trainingsavonden als competitiedagen
 • Er mogen geen supporters/toeschouwers aanwezig zijn
 • Voor uitwedstrijden zijn rijdende ouders voor spelers tot 17 jaar onderdeel van de teambegeleiding en in die hoedanigheid welkom op het sportcomplex
 • Officials zijn toegestaan op het sportcomplex, denk hierbij aan scheidsrechtersbeoordelaar, corona-coordinator
 • Na training en/of wedstrijd wordt verzocht om het terrein zsm te verlaten
 • Probeer zoveel mogelijk omgekleed op het terrein aan te komen en ook thuis te douchen
 • Kleedkamers zijn wel open en beschikbaar
 • Zorg dat je je registreert als je het complex van de Meeuwen betreedt bij zowel trainingen als wedstrijden
 • Bij vragen en/of twijfel graag contact opnemen met iemand van het bestuur, zodat we dingen zoveel mogelijk duidelijk kunnen maken
 • Spelers en scheidsrechters van 13 t/m 17 jaar:
  • hoeven voor, tijdens en na het sporten geen onderlinge afstand te houden tot elkaar maar moeten zich wel kunnen legitimeren. Geen legitimatie = afstand tot een ieder!
  • moeten voor, tijdens en na het sporten 1,5 meter afstand houden tot iedereen die 18 jaar of ouder is

Dit bericht zal verder worden aangevuld zodra er meer informatie bekend is.

Eerdere informatie:

Beste bezoeker, speler, ouder, coach, teammanager,

Binnenkort komt u op de accommodatie van KV de Meeuwen. Wij kijken uit naar uw komst en zijn blij dat we weer kunnen korfballen. Om onze ontmoeting zo veilig mogelijk te laten verlopen hebben wij de huidige corona richtlijnen van de overheid, NOC*NSF en het KNKV vertaald naar een aantal huisregels.

We delen deze graag vooraf met u, zodat iedereen volledig is geïnformeerd. Hierbij de algemene regels die op onze accommodatie van kracht zijn:

 • We houden 1,5 meter afstand van elkaar;
 • De bezoeker/speler is niet verkouden en heeft geen koorts of keelpijn;
 • De bezoeker/speler heeft geen Corona.

Naast deze algemene regels, hebben wij, qua hygiëne en naleving van het bovenstaande, een aantal maatregelen getroffen. Wij verzoeken u deze te delen met elkaar:

 • Bij de wedstrijden mogen toeschouwers aanwezig zijn, met inachtneming van 1,5 meter onderlinge afstand.
 • Reservespelers houden 1,5 meter afstand. Naast de dug-out staan stoelen opgesteld waar de staf en reservespelers plaats kunnen nemen (voor zover zij niet in de dug-out kunnen plaatsnemen). Wij verzoeken u om deze stoelen niet te verplaatsen.
 • Onze kleedkamers mogen door maximaal 4 personen tegelijkertijd worden gebruikt. En kunnen er slechts 2 tegelijk douchen, conform de genoemde richtlijnen. Ook in de kleedkamers geldt de 1,5 meter.
 • De enige uitzondering op het voorgaande is de teambespreking. Per kleedkamer mogen maximaal 10 personen bij een teambespreking aanwezig zijn met inachtneming van de 1,5 meter.
 • Op onze accommodatie mogen niet meer dan 250 toeschouwers aanwezig zijn.
 • Bij betreden van onze accommodatie zullen wij iedere bezoeker verzoeken een formulier in te vullen met zijn of haar gegevens. Dit kunt u doen a.d.h.v. het scannen van de QR code die u bij de entree tegenkomt. Deze gegevens worden 21 dagen bewaard en zullen daarna worden vernietigd
 • Om dit voor uw team makkelijker te maken bieden wij u de mogelijkheid om de gegevens van u spelers, staf vooraf in te vullen via bijgevoegde QR code. Zodoende hoeft u bij aankomst op onze accommodatie dit niet meer te doen.
 • Na de wedstrijd is iedereen welkom op ons terras en/of in ons clubhuis. Hier is het Horecaprotocol van KHN van kracht.

Wij zullen onze uiterste best doen alles in goede banen te leiden en u er op aanspreken wanneer u zich er niet aan houdt. Gezien het feit dat dit een samenlevingssituatie is hopen we dat ook u zelf mensen zult aanspreken.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u echter nog vragen, neemt u dan even contact met ons op.

Kantine: Esther Heidekamp, 06-41017485 (kantine@kvdemeeuwen.nl)
Accommodatie: Erwin van den Hul, 06-22795089 (algemenezaken@kvdemeeuwen.nl)
Technische Zaken/Voorzitter: Erik van Hulsteijn, 06-17556703 (voorzitter@kvdemeeuwen.nl)
Korfbal/wedstrijdzaken: Rene Maarseveen, 06-22023633 (korfbalzaken@kvdemeeuwen.nl)

TRIAGE

 • Heb je één of meer van de volgende klachten gehad de afgelopen 24 uur: hoesten,
  neusverkouden, koorts vanaf 38 graden, benauwdheidsklachten?
 • Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Heb je het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
 • Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus en heb jij in de afgelopen 14 dagen
  contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het
  coronavirus is vastgesteld.
 • Ben je in de afgelopen 10 dagen in een “rood” of “oranje” gebied/land geweest?

Wanneer jij één van de bovenstaande vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, kunnen wij jou helaas niet toelaten op onze accommodatie.
Wanneer jij de bovenstaande vragen allemaal met ‘nee’ kunt beantwoorden verzoeken we je je gegevens in te vullen via onderstaande QR code of door te klikken op de link: Formulier

De gegevens worden 21 dagen bewaard en zullen alleen op verzoek van de GGD geraadpleegd worden.

BELANGRIJK: Voor elk bezoek dient u het registratieformulier in te vullen!

Na 21 dagen worden de gegevens vernietigd.

Met vriendelijke groet,
KV de Meeuwen


Vanaf zaterdag 15 augustus begint het korfbalseizoen weer. Erg fijn en goed dat dit weer mogelijk is. Uiteraard zijn er door de Corona-maatregelen wel wat voorwaarden verbonden aan een goede start van het nieuwe seizoen.

Houd, behalve in het veld, altijd de 1.5 meter afstand van elkaar en blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt.

Alle informatie over de kantinerichtlijnen staat op de posters die in het gebouw hangen, deze vind je ook in de bijlage. De kantine is zo ingericht (o.a. looplijnen) dat het voor iedereen mogelijk is om de 1.5 meter afstand te houden. Ook de tafels en stoelen staan geplaatst volgens de corona regels. Deze daarom ook zo laten staan. We zullen, volgens de RIVM richtlijnen, vragen of je gezond bent en je gegevens noteren.

Het heeft de voorkeur dat iedereen zich zoveel mogelijk thuis omkleed. Mocht er toch gebruik worden gemaakt van de kleedkamers dan zijn maximaal 4 personen per kleedkamer toegestaan.

Volg altijd de meest recente de RIVM richtlijnen op en gebruik daarbij je ‘gezond’ verstand. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het rijden naar uitwedstrijden (advies, ook vanuit RIVM: mondkapje voor personen ouder dan 13 jaar) en aan de 1.5 meter afstand in kantines, kleedkamers, dug-outs en langs de lijn.

Verzoek bij vastgestelde besmetting:

 • maak het kenbaar bij het bestuur, zodat zij kunnen bepalen welke aanvullende maatregelen gewenst zijn binnen de vereniging

Bij vragen/opmerkingen: Graag contact zoeken met betrokken bestuurslid:

Extra informatie:

Spelers t/m 12 jaar:

 • hoeven geen onderlinge afstand te houden tot elkaar en tot anderen, zoals trainers en ouders

Spelers en scheidsrechters van 13 t/m 17 jaar:

 • hoeven voor, tijdens en na het sporten geen onderlinge afstand te houden tot elkaar
 • moeten voor, tijdens en na het sporten 1,5 meter afstand houden tot iedereen die 18 jaar of ouder is

Spelers en scheidsrechters vanaf 18 jaar:

 • hoeven tijdens het sporten geen onderlinge afstand te houden tot elkaar
 • moeten voor (bv tijdens de wedstrijdbespreking en in de dug-out) en na (bv tijdens het douchen) het sporten 1,5 meter afstand houden tot iedereen die 13 jaar of ouder is

Trainers:

 • t/m 17 jaar hoeven geen onderlinge afstand te houden tot spelers t/m 17 jaar
 • vanaf 18 jaar moeten voor, tijdens en na het sporten 1,5 meter afstand houden tot iedereen die 13 jaar of ouder is (en hoeven geen onderlinge afstand te houden tot kinderen t/m 12 jaar)

Ouders en toeschouwers:

 • hoeven geen afstand te houden tot kinderen t/m 12 jaar
 • moeten 1,5 meter afstand houden tot iedereen die 13 jaar of ouder is
 • geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen, is niet toegestaan • buiten zijn maximaal 250 toeschouwers toegestaan

Nieuws

25 jun 2024

Jaap van de Bergh maakt technische staf KV de Meeuwen voor volgend seizoen rond!

19 jun 2024

Nieuwe teamindeling voor het seizoen 2024-2025

03 jun 2024

ALV 10 juni gaat NIET door, wel een nieuw informatie-overleg (19:30)

Sponsors

VanPijlen
Bos
20181029 Visgilde
20181029 Veluwe Optiek
20181029 Van Den Brink Aannemer
20181029 VDBS
VanDeKamp
VanDeBrug
20181029 Van Asselt Installatie
Unnamed (3)
Rabo
20181029 Smakelijck
20181029 Schipper Mechanisatie
20181029 Brons Schilder
20181029 Ruitenberg
RFS
Roordink
T Rex
Logo Wilmink
20181029 Pasman
Bor
20181029 Van De Mheen Grondwerken
20181029 Jecor Professioneel
Jansen
20181029 Installatie Mark Posthouwer
20181029 Horesca Lieferink
20181029 FIER Architecten
20181029 Ekris
20181029 De Lange Notaris
20181029 De Jong En Laan
20181029 Broekhuis
20181029 Boni
20181029 Bloembinderij Rooze
Fuite
VanDeMheen
AlexTimmerman