Bestuursvergaderingen 3-7 en 1-9

11-09-2018

Hoofdpunten bestuursvergadering 3 juli 2018

 • We bespreken alle commissies. Belangrijkste punten die nu opgepakt zijn of worden zijn:
  • Er komt een nieuwe website. Planning is om deze rond de zomer klaar te hebben.
  • Eerste reacties naar aanleiding van de extra ALV met betrekking tot de verplichte 12 uur inzet zijn positief. De mensen zijn enthousiast. Er komt meer inzicht in de behoeften van de verschillende commissies.
  • Er komt een nieuw kassasysteem. Doel hiervan is om meer grip op de kantine inkomsten en uitgaven te krijgen.
  • Sponsoring is in afgelopen seizoen goed opgepakt. Doel is om vanaf volgend seizoen alle teams gesponsord te hebben. Ook worden er nieuwe initiatieven uitgewerkt.
  • Communicatie vanuit het bestuur richting de leden moet uitgebreid worden.

Hoofdpunten bestuursvergadering 1 september 2018

 • Er zijn diverse mails binnengekomen van Jong Putten. Deze hebben allemaal te maken met de diverse onderdelen van de Open Club. De Meeuwen is hiermee bezig maar nog niet alles is ingevuld. In dit kader wordt ook gekeken naar de sportsubsidie. We moeten hierbij voldoen aan diverse voorwaarden zoals:
 1. Inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt,
 2. Cursussen ivm vroegsignalering in samenwerking met Buurtzorg Jong
 3. Sportactiviteiten, in ieder geval Nationale Sportweek, Koningsspelen en Sportmarathon
 4. Ontwikkelen gezinspas.
 • John Kok heeft de half jaar cijfers toegelicht. Hierin zitten geen verrassingen.
 • Sinds vorige week trainen alle teams weer. Ook hebben ze allemaal een trainer. Alleen zijn we nog op zoek naar een coördinator voor de E.
 • Een aantal leden hebben pas opgezegd nadat de teamindeling bekend was. Dit is erg lastig en zorgt voor problemen met de teamindelingen.
 • We constateren al jaren een tekort aan scheidsrechters. Met ingang van 1 september 2018 moeten alle seniorenleden hun spelregelbewijs hebben. Dit seizoen zijn er nog geen sancties aan verbonden, maar vanaf volgend seizoen is de sanctie dat indien je het niet hebt gehaald je niet speelgerechtigd ben.
 • Waar we bij de vorige vergadering nog enthousiast waren over het nieuwe vrijwilligersbeleid krijgen we nu negatieve reacties. In het verleden was het geen probleem om bijvoorbeeld 4 kantinediensten van 4 uur te draaien. Nu wil men er nog, maar 3 doen omdat ze dan aan hun 12 uur. Feit blijft dat een sportvereniging alleen kan bestaan met de hulp van vrijwilligers.
 • Op 1 november gaan we starten met het nieuwe kassasysteem.
 • Alle teams spelen vanaf dit seizoen met nieuwe shirts. Het streven is om alle teams dit jaar in sponsorkleding te laten spelen.
 • Op 22 september is de Kick Off van JOGG.

Nieuws

22 mei 2024

1 juni – BBQ

15 mei 2024

Vooraankondiging bijzondere algemene ledenvergadering BELANGRIJK!

26 apr 2024

Overlijden oud-voorzitter Henk Stoffelsen

Sponsors

VanPijlen
Bos
20181029 Visgilde
20181029 Veluwe Optiek
20181029 Van Den Brink Aannemer
20181029 VDBS
VanDeKamp
VanDeBrug
20181029 Van Asselt Installatie
Unnamed (3)
Rabo
20181029 Smakelijck
20181029 Schipper Mechanisatie
20181029 Brons Schilder
20181029 Ruitenberg
RFS
Roordink
T Rex
Logo Wilmink
20181029 Pasman
Bor
20181029 Van De Mheen Grondwerken
20181029 Jecor Professioneel
Jansen
20181029 Installatie Mark Posthouwer
20181029 Horesca Lieferink
20181029 FIER Architecten
20181029 Ekris
20181029 De Lange Notaris
20181029 De Jong En Laan
20181029 Broekhuis
20181029 Boni
20181029 Bloembinderij Rooze
Fuite
VanDeMheen
AlexTimmerman