Samenvatting ALV KV de Meeuwen – 6 juli 2020

11-07-2020

Beste leden,

Afgelopen maandag 06 juli was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging.

Hierbij geven we u een korte samenvatting van de besproken punten:

  • Het vrijwilligersprobleem nog niet opgelost is. Er wordt gevraagd aan de leden om te kijken wat er wel gedaan kan worden, ook als het iets kleins is.
  • Het streven is om de kantine per 15 augustus weer te openen.
  • De jaarverslagen van de commissies werden doorgenomen.
  • De jaarrekening van 2019 en de begroting van 2020 werd doorgesproken. De vragen over de cijfers werden beantwoord.
  • De contributieverhoging voor komend jaar is in lijn met de afspraken die zijn gemaakt op de ALV van 2019.
  • De rol van Stichting Accommodatie werd besproken. We gaan als bestuur nadenken over hoe we deze rol in de komende jaren gaan vormgeven. Hierover zal nog apart informatie richting de leden worden gedeeld. Belangrijk voor de vereniging ook in verband met het onderzoek naar een nieuwe sporthal in Putten. We zoeken nog mensen die hierover mee willen denken.
  • Anouk van Emous en Esther Heidekamp werden benoemd als bestuurslid.
  • Jubilarissen werden gehuldigd en kregen een attentie.
  • Bij de rondvraag werd het bestuur gevraagd om na te denken over het overstappen naar zwarte rokjes/broekjes.

Voor vragen over de besproken punten of voor de notulen kunt u terecht bij de secretaris (secretaris@kvdemeeuwen.nl).

Namens het bestuur.

Gerline Mouw

Secretaris ad interim

Nieuws

22 mei 2024

1 juni – BBQ

15 mei 2024

Vooraankondiging bijzondere algemene ledenvergadering BELANGRIJK!

26 apr 2024

Overlijden oud-voorzitter Henk Stoffelsen

Sponsors

VanPijlen
Bos
20181029 Visgilde
20181029 Veluwe Optiek
20181029 Van Den Brink Aannemer
20181029 VDBS
VanDeKamp
VanDeBrug
20181029 Van Asselt Installatie
Unnamed (3)
Rabo
20181029 Smakelijck
20181029 Schipper Mechanisatie
20181029 Brons Schilder
20181029 Ruitenberg
RFS
Roordink
T Rex
Logo Wilmink
20181029 Pasman
Bor
20181029 Van De Mheen Grondwerken
20181029 Jecor Professioneel
Jansen
20181029 Installatie Mark Posthouwer
20181029 Horesca Lieferink
20181029 FIER Architecten
20181029 Ekris
20181029 De Lange Notaris
20181029 De Jong En Laan
20181029 Broekhuis
20181029 Boni
20181029 Bloembinderij Rooze
Fuite
VanDeMheen
AlexTimmerman