Uitkomsten ALV 15 april 2019

20-04-2019

Afgelopen maandag was de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering van onze vereniging.

Onder meer de volgende punten werden besproken:

 • De notulen van vorig jaar werden vastgesteld.
 • De jaarverslagen van vorig jaar werden
  doorgenomen. Hier kwamen geen opmerkingen over
 • De jaarrekening 2018 en de begroting 2019 is
  besproken.
  Opmerkingen bij de cijfers zijn afdoende beantwoord.
 • De kascommissie geeft een aantal adviespunten
  waar we volgend jaar zeker wat mee gaan doen. Veel hangt samen met
  communicatie. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het aankondigen van het moment van
  de automatische incasso.
 • Het bestuur doet een voorstel tot
  contributieverhoging. Dit voorstel wordt aangenomen. Verder komt vanuit de
  leden de vraag of de contributie niet jaarlijks geïndexeerd kan worden. Ook dit
  wordt aangenomen.
 • Jan van den Brink treedt af als voorzitter en
  Erik van Hulsteijn wordt benoemd als zijn opvolger.
 • Het bestuur stelt voor om per 1 augustus 2019
  een rookvrij sportpark te realiseren. Ook dit voorstel wordt aangenomen.
 • Jubilarissen:
  40 jaar lid:          Gijs van Garderen
  25 jaar lid:          Rian van den
  Ruitenbeek-Vierwind
                               Lisabeth
  Vierwind
                               Henri
  van Asselt

In de rondvraag wordt genoemd dat de communicatie richting nieuwe leden beter kan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een informatiepakket voor nieuwe leden

Nieuws

22 mei 2024

1 juni – BBQ

15 mei 2024

Vooraankondiging bijzondere algemene ledenvergadering BELANGRIJK!

26 apr 2024

Overlijden oud-voorzitter Henk Stoffelsen

Sponsors

VanPijlen
Bos
20181029 Visgilde
20181029 Veluwe Optiek
20181029 Van Den Brink Aannemer
20181029 VDBS
VanDeKamp
VanDeBrug
20181029 Van Asselt Installatie
Unnamed (3)
Rabo
20181029 Smakelijck
20181029 Schipper Mechanisatie
20181029 Brons Schilder
20181029 Ruitenberg
RFS
Roordink
T Rex
Logo Wilmink
20181029 Pasman
Bor
20181029 Van De Mheen Grondwerken
20181029 Jecor Professioneel
Jansen
20181029 Installatie Mark Posthouwer
20181029 Horesca Lieferink
20181029 FIER Architecten
20181029 Ekris
20181029 De Lange Notaris
20181029 De Jong En Laan
20181029 Broekhuis
20181029 Boni
20181029 Bloembinderij Rooze
Fuite
VanDeMheen
AlexTimmerman