Nieuwe teamindeling voor het seizoen 2021-2022!

08-06-2021

Hierbij de nieuwe teamindeling voor het seizoen 2021-2022.

20210607 Indeling Jeugd F Tm A Compleet Versie 1.1

We proberen bij de teamindeling zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. Het is en blijft echter een ingewikkelde puzzel waarbij we niet altijd aan ieders wensen en verwachtingen kunnen voldoen.

Om te beginnen is het natuurlijk een bijzonder jaar geweest met een hele korte competitie. Gelukkig hebben we vanaf vroeg in het jaar de trainingen kunnen hervatten en daarmee ook de ontwikkeling van de spelers voort kunnen zetten.

Qua indeling passen we verder de leeftijdsgrenzen toe die de korfbalbond bepaalt. Daarnaast hebben we te maken met de verplichte verdeling van jongens en meisjes in wedstrijdkorfbalteams maar ook gewenste teamgrootte. Omdat te grote teams ook niet wenselijk is, hebben we er in een aantal gevallen voor gekozen om, indien mogelijk, toch weer flexibel om te gaan met de leeftijdsgrenzen. Met het klein houden van de teams komt er ook wel meteen een uitdrukkelijk verzoek om alleen in uiterste noodzaak een wedstrijd (en voor de selectieteams ook een training) af te zeggen. Tevens zal er vaker gevraagd kunnen worden om naast de eigen wedstrijd ook bij een ander team mee te gaan. We hopen op uw en jullie medewerking hierin.

Afgelopen seizoen zijn alle kinderen van de F tot en met de B door de trainers twee keer beoordeeld, in november en in maart, op specifieke technische punten. In april zijn evaluatiegesprekken gevoerd met alle trainers waarin ook een extra beoordeling van de spelers aan bod is gekomen. Door de corona is het voor de jeugdcoördinatoren lastiger geweest om met regelmaat bij trainingen te gaan kijken. Daarnaast was er geen competitie waardoor ook niet in wedstrijden mee gekeken kon worden. Dit heeft het voor het beoordelen iets lastiger gemaakt. Tegelijkertijd hebben de trainers de kinderen natuurlijk wel kunnen volgen. Tijdens de leeftijdsbrede trainingen zijn de kinderen die in een bepaalde leeftijdscategorie bleven en de kinderen die nieuw in de leeftijdscategorie kwamen, ook bekeken. Op basis van deze gegevens is een concept-indeling gemaakt, waarbij meegekeken is door de coördinatoren en onafhankelijke buitenstaanders. Daarbij zijn spelers waar twijfel over was of ze in het juiste team waren ingedeeld, opnieuw beoordeeld en besproken.

Mocht u vragen hebben over de indeling van uw kind, dan verzoeken wij u deze uitsluitend via de mail en NIET per app of telefonisch te stellen. Hiervoor kunt u het volgende mailadres gebruiken: technischezaken@kvdemeeuwen.nl. Wij zullen dan persoonlijk contact met u opnemen.

Vriendelijke groeten,
Coördinator Technische Zaken – jeugd
Gert-Jan Bos

Nieuws

03 jun 2024

ALV 10 juni gaat NIET door, wel een nieuw informatie-overleg (19:30)

22 mei 2024

1 juni – BBQ

15 mei 2024

Vooraankondiging bijzondere algemene ledenvergadering BELANGRIJK!

Sponsors

VanPijlen
Bos
20181029 Visgilde
20181029 Veluwe Optiek
20181029 Van Den Brink Aannemer
20181029 VDBS
VanDeKamp
VanDeBrug
20181029 Van Asselt Installatie
Unnamed (3)
Rabo
20181029 Smakelijck
20181029 Schipper Mechanisatie
20181029 Brons Schilder
20181029 Ruitenberg
RFS
Roordink
T Rex
Logo Wilmink
20181029 Pasman
Bor
20181029 Van De Mheen Grondwerken
20181029 Jecor Professioneel
Jansen
20181029 Installatie Mark Posthouwer
20181029 Horesca Lieferink
20181029 FIER Architecten
20181029 Ekris
20181029 De Lange Notaris
20181029 De Jong En Laan
20181029 Broekhuis
20181029 Boni
20181029 Bloembinderij Rooze
Fuite
VanDeMheen
AlexTimmerman